Byggeprosessen for Oslo Ferdighus

Vi er en trygg og samarbeidsvillig partner for deg som skal bygge din drømmebolig.

Byggeprosessen illustrasjonsbilde

For oss er det ingen forskjell på om du er helt fersk eller mer erfaren som boligeier. Når du velger Oslo Ferdighus som din boligleverandør er det alltid viktig for oss å følge deg gjennom hele prosessen og bidra med all vår kunnskap og erfaring for å sikre deg optimal verdi.

Oppstartssamtale

Oppstartssamtale

Når du er klar for å realisere din boligdrøm, kontakter du oss og får høre mer om hva vi kan gjøre for å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Tomtebefaring

Våre erfarne medarbeidere blir med deg når du skal se på tomten, selve grunnlaget for ditt nye hjem. Der bidrar vi med å sjekke at alt er i orden og passer på at alle krav med tanke på lover og forskrifter oppfylles. Plassering på optimalt sted, riktig planering osv. Har du tenkt på hvor sola går opp og ned, den beste utsikten, vindretning, og hvordan snø- og grunnforhold påvirker tomten? Vi vet alt om dette, og gir deg rådene du trenger for et godt sluttresultat for din bolig.

Tomtebefaring
Tegningsforslag og pristilbud

Tegningsforslag og pristilbud

Våre konsulenter og arkitekter har god fagkunnskap og bred erfaring. Vi passer på at huset tilpasses tomten på best mulig måte, og gir dere et bindende pristilbud. Vårt mål er alltid å levere boligen til avtalt pris og i tråd med tegningene. (Indeksregulering og prisendringer må alltid tas i betraktning.)

Kontraktsmøte

Når vi møtes for å skrive kontrakten fastsetter vi både pris, overtakelsesdato og stiller garantier for fremdriften.

Kontraktsmøte
Oppstartsmøte

Oppstartsmøte

Byggeprosessen kan virke både lang og komplisert, men på oppstartsmøtet går vi gjennom den med deg trinn for trinn. Sammen ser vi på hvordan prosjektet ditt omfatter forskjellige leveranser, hvordan de ulike trinnene utføres og fremdriften hele veien frem til ferdigstillelse og overtakelse. Om det blir ønsker om forandring etter dette møtet vil det normalt bli mer utfordrende og kostbart å utføre endringene, men vi finner alltid en løsning.

Byggesøknad

Vi har god erfaring med byggesøknader og tar selvsagt hånd om denne omstendelige prosessen for deg. For oss er det også viktig å benytte offentlig godkjente håndverksbedrifter innenfor alle fagområder, både når det gjelder prosjektering, bygging og kontroll. Oslo Ferdighus koordinerer hele prosjektet ditt og vi har alltid det overordnede ansvaret.

Byggesøknad
Byggeperioden

Byggeperioden

Hele perioden for byggeprosjektet består av mange milepæler, og vi gjør alltid en grundig teknisk kontroll når hvert delmål er nådd. Samtidig er vi bevisste på å sikre minimal slitasje på boligen underveis, ved å håndtere avfall, smuss og fukt etter hvert som hver fase avsluttes. Slik får din bolig en god start med en ren og ryddig konstruksjon.

Ferdigbefaring

Før overlevering gjør vi alltid en ferdigbefaring med sluttkontroll, for å sikre at alt svarer til forventningene før boligen skal overtas.

Ferdigbefaring
Overlevering

Overlevering

Når dagen for overlevering er kommet, gir vi deg en brukerveiledning for boligen sammen med grundig dokumentasjon av både egenskaper og bruksområder for relevante materialer og funksjoner som bygget har. Det er også vårt ansvar å ordne med en offentlig ferdigattest, og så er det bare det beste igjen, innflytting!